Hvad er morarente?

Skal du låne penge eller indgå økonomiske aftaler, kan det altid svare sig at læse betingelserne godt igennem, før du skriver under. Der er nogle termer, der kan koste dig dyrt, hvis ikke du er inde i, hvad de indebærer.

Det er ikke helt ualmindeligt at høre begrebet “morarente”, når du låner penge hos en kreditor. Morarenten dækker over en ekstra renteomkostning, som en kredit kan pålægge dig som skyldner, hvis ikke du møder kravet om at betale fx dine afdrag inden for den aftalte tidsramme.

Det kan sådan set anskues som en slags kompensationsgebyr til kreditoren, fordi du ikke har betalt til tiden. Denne morarente fastsættes af kreditoren. Morarenten sættes dog ikke bare vilkårligt, da den fastslås af Nationalbanken og et fastsat tillæg, som er lovbestemt. En kreditor kan derfor ikke bare sætte en vanvittig morarente, hvis vedkommende har lyst til det.

Morarenten bestemmes oppefra

En morarente består af to helt signifikante dele. Det er Nationalbankens udlånsrente, og det andet er det dette fastsatte tillæg, som er lovbestemt. Når du lægger disse to sammen, har du så den pågældende morarente. Denne rente ændrer sig kun i takt med, at Nationalbanken vælger at hæve eller sænke deres udlånsrente.

Det kan ske, hvis der bliver vedtaget en ny rente. Der beregnes ikke renters rente ved renten, og beløbet må opkræves lige så snart, at en betalingsdato er overskredet. Man foretager beregningen af morarenten, ligesom man går med alle andre renter – nemlig over et helt renteår, som er på 360 dage.