Hvad er nominel rente?

Når du skal låne penge, er der mange begreber, der er gavnlige at have styr på. Det kan både spare eller koste dig penge, så jo bedre du har styr på dem, des bedre overblik.

En nominel rente er en rente, som er et kært barn med flere navne. Du støder typisk på termen vedrørende et lån. Bankers profit afhænger af den udlånsrente, de tilbyder dig som mulig låntager. Disse renter kan fx i forbindelse med huskøb være faste eller variable renter – den ene er mere risikobetonet end den anden. Herunder kommer begrebet nominel rente, som altså ikke kun refereres til med ét navn.

For det første er navnet “nominel rente” synonymt med den pålydende rente på et lån. For det andet bruges nominel årlig rente. Her er den sidstnævnte en rentesats, som udviser et hensyn til renters rente set på et år.

Nominel rente m.fl.

En nominel rente minder om mange andre renter – dog er den helt sin egen og langt mere kringlet end de fleste at forstå. Det er ikke et udtryk, der bruges ret ofte nu om dage. Nu bruger man nominel årlig rente.

Der ligger rigtig stor værdi i at sætte sig ind i de forskellige begreber, da der kan være store besparelser, men så sandelig også det modsatte.
Den kan uddybes ved, at det er den rente, som fx står deklareret på en obligation – og denne er fuldstændig uafhængig af kursværdien og selve den pågældende obligation.

Den opfører sig stik modsat renten samt den effektive rente, som er den, der egentlig bliver påvirket og afhænger af selve kursværdien.